МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Услуги

Цени услуги

А. ОСНОВНИ И СПЕЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

I. Амбулаторна дейност

Преглед от лекар – неспециалист 20.00 лв.
Преглед от лекар – специалист 30.00 лв.
Преглед от лекар – хабилитирано лице 50.00 лв.
Повторен преглед от лекар-специалист 20.00 лв.
Консултативен преглед 20.00 лв.
Предоперативна консултация 25.00 лв.

II. Манипулации

Вземане на венозна кръв (само с нова венепункция) 4.00 лв.
Подкожна инжекция 3.00 лв.
Мускулна инжекция 3.00 лв.
Венозна инжекция 6.00 лв.
Венозна инфузия 15.00 лв.
Определяне на кръвногрупова съвместимост 30.00 лв.
Кръвопреливане, вкл. директна проба 60.00 лв.
Последващо кръвопреливане, вкл. директна проба 30.00 лв.
Вземане и приготвяне на намазка за цитологично изследване 4.00 лв.
Катетеризация 20.00 лв.
Тънкоиглена аспирационна биопсия под ехографски контрол 50.00 лв.
Епикутанен тест – за всяка проба по 4.00 лв.
Тестове с натриване, скарифициране, надраскване 4.00 лв.
Поставяне на ЦВИ 200.00 лв.
Превръзка голяма 10.00 лв.
Стомашна промивка 30.00 лв.
Локална анестезия 20.00 лв.

III. Пункции

Лумбална пункция 40.00 лв.
Плеврална или перитонеална пункция 40.00 лв.
Пункция на костен мозък 40.00 лв.
Пункционна костна биопсия 80.00 лв.

IV. Образна диагностика

Ехография, комплексна на горната част на корема 20.00 лв.
Ехография, комплексна на пикочоотделителния тракт 20.00 лв.
Ехография, женски таз 20.00 лв.
Eхокардогафия 20.00 лв.
Доплерова ехография 20.00 лв.
Рентгенография на бял дроб и сърце 15.00 лв.
Рентгенография на кости и стави 10.00 лв.
Рентгенография на череп, прешлени, таз 15.00 лв.
Рентгенография на хранопровод, стомах, пасаж 25.00 лв.
Иригография 30.00 лв.
КАТ 100.00 лв.
КАТ с контраст 100 лв. + стойността на контарста
Мамография 30.00 лв.
Урография 30.00 лв. + стойността на контарста
КАТ ангиография 200.00 лв. + стойността на контарста
Виртуална колоноскопия 200.00 лв.

V. Ендоскопски изследвания

ФГС 70.00 лв.
ФГС (ФКС) с пълна упойка 200.00 лв.
ФКС 100.00 лв.

VІ. Функционални изследвания

Работна ЕКГ проба (РЕП)  45.00 лв.
ЕКГ стандартни 12 отвеждания с разчитане  10.00 лв.
Холтер ЕКГ  50.00 лв.
Холтер RR  40.00 лв.
ЕхоКГ  60.00 лв.
Измерване на RR  2.00 лв.
NST мониториране на плода  10.00 лв.
ФИД  5.00 лв.
ЕМГ  20.00 лв.

VII. Ангиографски изследвания

Ангиография на периферни вени 100.00 лв.
Ангиография на аорта, периферни артерии, артерии на главния мозък 500.00 лв.
Коронарография- диагностична 800.00 лв.
Коронарография с балонна дилатация 1 200.00 лв.
Коронарография с дилатация 2 200.00 лв.

VІІІ. Операции

Извършена операция
малка 180.00 лв.
средна 350.00 лв.
голяма 800.00 лв.
много голяма 1500.00 лв.
Аборт по желание
с участие на анестезиолог 250.00 лв.
без участие на анестезиолог 150.00 лв.
Раждане 400.00 лв.
Секцио по желание 600.00 лв.
Оперативно лечение на глаукома; катаракта 500.00 лв.

ІХ. Физиотерапевтични процедури

Електротерапия 5.00 лв.
Ултразвук 6.00 лв.
Лечебна физкултура 6.00 лв.
Минерална вана с билки 6.00 лв.
Контрастен душ 3.00 лв.
Светлолечение /инфрачервена УЧ лампа/ 3.00 лв.
Масаж
частичен 10.00 лв.
общ 20.00 лв.
пакет физиотерапевтични процедури
за пет дни / Начален и заключителен лекарски преглед + 3 процедури по лекарско предписание- 2 елекртопроцедури и 1 кинезитерапия-масаж, ЛФК, лечебна вана, тангентор./ 120.00 лв.
за десет дни / начален и заключителен лекарски преглед + 3 процедури по лекарско предписание- 2 електропроцедури и 1 кинезитерапия- масаж, ЛФК, лечебна вана, тангентор, 160.00 лв.
Лечение с компресорна терапевтична система /пресотерапия/
процедура 20.00 лв.
5-дневен пакет 80.00 лв.
10-дневен пакет 160.00 лв.

Б. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

I. Лабораторна хематология и лабораторна цитология

Диференциално броене на левкоцити и морфология на еритроцити в периферна кръв (визуално микроскопско изследване)-всеки по 8.00 лв.
Кръвна картина, автоматично – хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, тромбоцити, ретикулоцити, MCV, MCH, MCHC и др. изчислени показатели 5.00 лв.
СУЕ 1.50 лв.
Броене на клетки в ставна течност, гръбначно-мозъчна течност, ексудати, трансудати и др. 10.00 лв.

II. Кръвосъсирване и фибринолиза

Време на кървене 2.00 лв.
Пресяващи тестове (протромбиново време, парциално тромбопластиново време (АРТТ) и др.) – за всеки показател по: 5.00 лв.
Фибриноген 5.00 лв.

III. Изследване на урина – основна програма

Комплексно изследване на урина 2.00 лв.
Кетонни тела 0.50 лв.
Седимент на урина – ориентировъчни изследване 1.50 лв.

IV. Течни пунктати, екскрети, секрети

Броене на клетки (микроскопски) 8.00 лв.
Морфологично диференциране на клетки 8.00 лв.

V. Клинично-химични изследвания

Електролити:
– калий, натрий, хлориди, литий, калций, неорганичен фосфор – за всеки показател по 4.00 лв.
магнезий, желязо, общ ЖСК, йонизиран калций- за всеки показател по: 4.00 лв.
КАО – рН, рСО2, бикарбонати, излишък от бази, рО2, О2 – насищане и др. 12.00 лв.
Субстрати:
глюкоза, реатинин, урея, билирубин ( общ, директен), пикочна киселина, холестерол, триглицериди- за всеки по: 3.00 лв.
LDL- холестерол, HDL- холестерол- за всеки по: 3.00 лв.
Ензими и изоензими:
АСАТ, АЛАТ, ЛДХ, ГГТ, КК, АФ, алфа- амилаза и др. за всеки по: 3.00 лв.
КК- МВ, холинестераза, липаза, – за всеки показател по: 4.00 лв.
Белтъци:
общ белтък, албумин, за всеки по: 3.00 лв.
CRP количествено 8.00 лв.
CRP качествено 4.00 лв.
Гликиран хемоглобин 12.00 лв.
PSA, Тропонин, за всеки по: 15.00 лв.

VI . Кръвногрупови изследвания

Определяне на кръвни групи АВО и D 20.00 лв.

VІІ. Микробиология

Секрети за бактериална флора Антибиотикограми Серология

Вземане на намазка за микробиологично изследване 2.00 лв.
Гърлен (носен) секрет 15.00 лв.
Гърлен секрет -бърз тест за стрептококи гр.А 12.00 лв.
Назофарингиален 15.00 лв.
Очен, ушен 15.00 лв.
Влагалищен, цервикален,уретрален, еякулат за микоплазма и уреплазма с АБ 25.00 лв.
Влагалищен секрет и еякулат културелно за трихономонас вагиналис 10.00 лв.
Рани, пунктати 15.00 лв.
Жлъчки 15.00 лв.
Хемокултури 20.00 лв.
Фецес-профилактично (здравни книжки) 10.00 лв.
Фецес-диагностично 15.00 лв.
Фецес за ротавируси 10.00 лв.
Фецес за кампилобактер SSP./Ag/ 10.00 лв.
Фецес за хеликобектер пилори – качествен тест 20.00 лв.
Урина 8.00 лв.
Гъбична култура след подготовка с микроскопска проверка 5.00 лв.
Изследване с култура на трудни за култивиране микроорганизми (анаероби, актиномицети, кампилобактер, йерсинии, микоплазми) на щам по 20.00 лв.
Просто микробиологично диференциране 6.00 лв.
Бактериологично диференциране чрез моно- или поливалентни серуми, на щам по 6.00 лв.
АБГ-стандартна 6.00 лв.
АБГ-разширена 8.00 лв.
AST 6.00 лв.
WR 6.00 лв.
WASS -профилактично 7.00 лв.
Инфекциозна момонуклеоза 6.00 лв.
Хеликобактер пилори 6.00 лв.
Хламидия AG – директен 12.00 лв.
Серум за хеликобактер пилори -качествен тест 10.00 лв.
Серум за Хепатит В 10.00 лв.
Серум за Хепатит С 10.00 лв.
Серум за СПИН 10.00 лв.

В. МОРФОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА, ЦИТОГЕНЕТИКА

I. Хистологична диагностика

изтотвяне на хистологичен препарат от готов парафинов блок 15.00 лв.
Спешни срезове при интраоперативна биопсия (гефрир) 80.00 лв.
Имунохистохимично изследване на хистологични препарати, за антитяло по: 20.00 лв.
Имунохистохимично изследване на хистологични препарати ER, PR, HER2 при рак на млечна жлеза 90.00 лв.
изработка на 1 парафинов блок от хирургичен материал за биопсично изследване 22.00 лв.

II. Цитологична диагностика

Цитологична оценка на намазка за ракова диагностика 10.00 лв.
Цитологично изследване на материал, получен чрез аспирация или пункция 15.00 лв.

Г. ДРУГИ ТАКСИ

Стая:

Легло в интензивен сектор – на ден 150.00 лв.
Стая със санитарен възел и едно легло – на ден 80.00 лв.
Стая със санитарен възел и две легла на ден – за едно легло 40.00 лв.
Стая със санитарен възел и повече легла на ден – за едно легло 20.00 лв.
Стая без санитарен възел и едно легло – на ден 20.00 лв.
Стая без санитарен възел и повече легла – на ден за едно легло 15.00 лв.

I. Индивидуален пост

От медицинска сестра – на ден 50.00 лв.

ІІ. Медицински консумативи

Игла инжекционна 0.05 лв.
Спринцовка 0.15 лв.
Уринаторна торба 0.50 лв.
система 0.60 лв.
абокат 1.20 лв.
катетър 1.50 лв.

ІІІ. Стерилизация

малък барабан 2.50 лв.
среден 3.00 лв.
голям 4.00 лв.

ІV. Храноден

за 1 (един) ден 5.00 лв.

V. Пране бельо

1 (един) кг 0.80 лв.

VІ. Медицински документи и Ксерокс услуги

Формат А4 едностранно 0.20 лв.
Формат А4 двустранно 0.50 лв.
Заверено копие на загубена епикриза 10.00 лв.
Копие от др.медицински документи -на страница по 0.50 лв.
Копие от дигитален запис на образно изследване (CD) 5.00 лв.
Експертиза на работоспособността от обща и специализирана ЛКК 15.00 лв.
Експертиза на застраховани пациенти 30.00 лв.

VІІ. Транспорт

маршрути до 10 км -начална цена 1 (един) лев плюс 1 лв/км
маршрути от 11 до 30 км -начална цена 1 (един) лев плюс 0,80 лв/км
маршрути над 30 км -0,70 лв/км
Средно разстояние на курс до Благоевград 65 км
Средно разстояние на курс до София 170 км

VІІI. Избор на лекар или екип от медицински специалисти

Избор на лекуващ лекар 50 лв.
Избор екип 200 лв.