МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Услуги

Учебен отдел

Отделът развива учебната дейност, която е насочена към планирането, организирането на дейността по следдипломното обучение на специализанти и на лекарския и сестрински състав.

Практическо обучение

МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД е акредитирана като база за провеждане на практическо обучение на лекари –магистри по следните специалности: Кардиология, Образна диагностика, Хирургия. В момента в болницата се обучават специализанти по  специалностите: Кардиология, Образна диагностика и Хирургия.

Болницата е акредитирана и за провеждането на практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалностите „медицинска сестра” и „акушерка” и на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по специалностите „медицински лаборант” и „рехабилитатор”.

Тематични курсове

Дирекцията организира всяка година провеждането на близо 60 тематични курса за продължаващо обучение на лекари и сестри. Курсовете са посещавани активно и предоставят възможност на участващите да се запознаят с високотехнологичните методи и методики, които се предлагат в болницата и които са уникални за страната.

Отделът организира и оформя документално включването в курсове за следдипломно обучение на лекарите и медицинските специалисти в болницата за повишаване и поддържане на квалификацията.