МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Услуги

Здравно-осигурителни фондове

МБАЛ „Св. Врач“ ЕООД има сключени договори за извършване на здравни услуги – медицински прегледи, изследвания и лечение на доброволно здравоосигурени пациенти в следните ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ:

„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА” АД

ЗОФ „МЕДИКО -21” АД

ОЗОФ „ДОВЕРИЕ” АД

ЗОФ „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” ЕАД

ЗАД „БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ” АД

ЗД „ЕВРОИНС “ АД

ЗОК „ФИ ХЕЛТ“ АД

ЗОК „НАДЕЖДА” АД

“ДЗИ –ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД

ВСИЧКИ ПАЦИЕНТИ, КОИТО ИМАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ТАКСА ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦАТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНАТА КАРТА.