МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Услуги

Диагностично консултативни

МБАЛ „Св. Врач“ ЕООД има функционално обособен Диагностично-консултативен блок с разкрити:

A. Приемно-консултативни кабинети

 1. Терапевтичен
 2. Неврологичен
 3. Педиатричен
 4. Кардиологичен
 5. Хирургичен
 6. Урологичен
 7. Офталмологичен
 8. Гинекологичен
 9. Ортопедо-травматологичен
 10. Кабинет за наблюдение на болни в преддиализен стадий
 11. Кабинет за съхранение и разпределение на кръв и кръвни продукти

B. Медико-диагностични лаборатории

 1. Клинична лаборатория
 2. Микробиологична лаборатория

C. Отделения без легла

 1. Отделение по образна диагностика, включващо:
  • Ехографски сектор
  • Сектор за конвенционални рентгенови изследвания, включващ:
   • Кабинет за рентгеноскопии
   • Кабинет за рентгенографии
   • Мамографски кабинет
   • Фотолаборатория
  • Сектор Компютърна томография
 2. Отделение по Клинична патология

В Консултативно-диагностичния блок въз основа на критериите за спешност, неотложност и регулярност пациентите:

 • се консултират и приемат незабавно
 • се включват в листата на чакащите с планирана дата за прием
 • се насочват към други лечебни заведения или специалисти с мотивирано становище
 • оформя се регламентираната медицинска документация
 • извършват се необходимите диагностични изследвания, а при необходимост и медицински манипулации по спешност
 • провеждат се консултации
 • извършва се пълна или частична санитарна обработка

Консултативно-диагностичния блок на МБАЛ „Св. Врач“ ЕООД се ръководи от д-р Ваня Шопова, специалист по Рентгенология.