МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Услуги

Болнично лечение

Болничното лечение се осъществява в отделенията по различните медицински специалности. Подробности за начина за постъпване вижте в меню „Полезна информация“.

Изграден е единен стандарт за добра медицинска практика, както и система за контрол на качеството в областта на медицинската дейност, обслужването на пациентите и обучението на лекарите, сестрите и техническия персонал.

МБАЛ „Св. Врач“ ЕООД е многопрофилна болница за активно лечение и осигурява болнично лечение на пациентите по следните медицински специалности – Вътрешни болести, Кардиология, Неврология, Детски болести, Хирургия, Ортопедия и травматология, Очни болести, , Акушерство и гинекология.

МБАЛ „Св. Врач“ ЕООД разполага със 7 операционни зали. В болницата работи едно реанимационно отделение, в което екип от опитни реаниматори и анестезиолози се грижи денонощно за пациенти в тежко състояние.

Болницата разполага и с отделение по Хемодиализа с осем поста за хемодиализа.

През 2009 г. в болницата беше открита Ангиографска лаборатория за извършване на високоспециализирани инвазивни съдови изследвания и процедури като коронарография, балонни дилатации, имплантиране на стентове и вътресъдови протези и др.

МБАЛ „Свети врач” има договор за лечение по 94 клинични пътеки с НЗОК.

Списък с клиничните пътеки за лечение в болнични условия, по които МБАЛ Свети Врач има договор с Националната здравноосигурителна каса →