Становище АОП за осъществяване на предварителен контрол по чл.19

Относно доставка за отопление (природен газ) за нуждите на МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД.      Stanoviste AOP

Публикувано на

Още