Свободни места за специализация и провеждане на практическо обучение

МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД обявява следните свободни длъжности за специализанти -лекари и практическо обучение(учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по направление „Здравни грижи“:

 1. за длъжността „лекар, специализант по кардиология“ -5 места
 2. за длъжността „лекар, специализант по хирургия“ – 2 места
 3. за длъжността „лекар, специализант по образна диагностика“ – 2 места
 4. за длъжността „лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение“ – 2 места.
 5. за длъжността „медицинска сестра“ – 5 места
 6. за длъжността „акушерка“ – 1 място
 7. за длъжността „клиничен лаборант“ – 1 място
 8. за длъжността „рентгенов лаборант“ – 1 място.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление
 2. Диплом за завършено висше образование – нотариално заверено копие за магистри-лекари
 3. Уверение за завършен ІV курс на обучение за специализантите от направление „Здравни грижи“, книжка за провеждане на учебна практика
 4. Автобиографиа

Документи за заемане на длъжностите се приемат в Деловодството на болницата всеки работен ден от 8.00 до 16.30ч. до 20.01.2017г. (включително).

Приемът ще се извършва по документи и събеседване с кандидатите от комисия, назначена от управителя на болницата.

Публикувано на