Публичен търг с тайно наддаване за обект „Барче“

МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване /с оценка на оферти/ за отдаване под наем за 3-годишен период на свободни помещения: обект „Барче“(48 кв.м.) и открита площ към обект „Барче“(20 кв.м.). Начална тръжна месечна цена на 1 кв. м.  за обект „Барче“ е 8.00 лв., а за открита площ към обект „Барче“ – 3.00 лв. на1 кв.м. Търгът ще се проведе на 20.03.2012 г. от 10.00ч. в кабинета на управителя. Тръжна документация може да бъде закупена на касата на болницата от 8.00 до 16.30ч. всеки работен ден в периода 27.02.2012 – 19.03.2012г. Цена на документите за участие 10.00 лв. За участие в процедурата се внася и депозит в размер на 44.40 лв. в брой в касата на болницата или по банков път по сметката на болницата. За повече информация можете да се свържете на тел. 0746/ 34 342 – Валентина Глинджурска.

Публикувано на

Още