МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Договор №103-32/2014 за доставка на медицински изделия

Във връзка с проведена процедура за обществена поръчка с предмет

Публикувано в Новини, Профил на купувача

ПУБЛИЧНА ПОКАНА: лекарствоизлъчваща балон- система Уникален код в РОП 9032282/28.07.2014 г.

Доставка на медицински изделия- лекарствоизлъчваща балон-система.

Публикувано в Новини, Профил на купувача

ПУБЛИЧНА ПОКАНА /Уникален код в РОП: 9032250/ 25.07.2014 г./ ангиографски изделия

Публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за Ангиографска лаборатория“

Публикувано в Профил на купувача