МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД Утвърдена от Общото събрание на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД на свое заседание от 10.06.2022 г. Изисквания към кандидатите за управител: Управител може да бъде български гражданин или … Продължи

Публикувано в Новини

Покана

ПОКАНА за участие в публично събитие по проект 1819 „Healthcare Service Provision”, Акроним „RemoteCARE“, програма INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020” МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, в качеството си на Проектен бенефициер 3 по проект 1819 „Healthcare Service Provision”, Акроним „RemoteCARE“, реализиран по … Продължи

Публикувано в Новини

ПОКАНА

ПОКАНА за участие в публично събитие по проект 1819 „Healthcare Service Provision”, Акроним „RemoteCARE“, програма INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020” МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, в качеството си на Проектен бенефициер 3 по проект 1819 „Healthcare Service Provision”, Акроним „RemoteCARE“, реализиран по … Продължи

Публикувано в Новини

Свободни длъжности

МБАЛ Югозападна болница ООД обявява свободни длъжности за специализанти , съгласно Наредба 1, по клинични специалности, както следва: Анестезиология и интензивно лечение -2 ; Кардиология-2; Нервни болести-2; Образна диагностика-2; Хирургия -2; Документи се подават от 9.10.2021г. до 24.10.2021г. в деловодството … Продължи

Публикувано в Новини

Призив!

Екипът на МБАЛ “Югозападна болница” ООД се обръща с призив към всички медицински специалисти, които вече не упражняват професията или работят в доболничната помощ и образователните звена, да се включат в овладяването на ситуацията, която е изключително трудна и напрегната … Продължи

Публикувано в Новини