Спечелен Проект по ОП“Регионално развитие“2007-2013

На 31.01.2012г. Кметът на Община Сандански – Андон Тотев подписа официално документите за спечеления от общината проект на стойност 3 739 152 лв. за обновяване и оборудване на МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.  Схема BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“. Средствата ще бъдат изразходвани главно за закупуване на апаратура и оборудване за болницата.

Публикувано на

Още