Призив!

Екипът на МБАЛ “Югозападна болница” ООД се обръща с призив към всички медицински специалисти, които вече не упражняват професията или работят в доболничната помощ и образователните звена, да се включат в овладяването на ситуацията, която е изключително трудна и напрегната за болницата!

Уважаеми колеги, медицински лица от общините Кресна, Струмяни, Сандански и Петрич, които обслужва МБАЛ “Югозападна болница” ООД,

– Ковид 19 наложи да се реорганизира работата в болницата, така че да бъде посрещнат адекватно потокът от пациенти, нуждаещи се от хоспитализация заради усложнената клинична картина!- Работещите в отделенията медицински екипи увеличиха значително своите дежурства, за да гарантират оздравяването на хоспитализираните пациенти!

– Всяко медицинско лице-лекар, фелдшер, медицинска сестра, могат да окажат подкрепа на своите колеги от болничната помощ, като се включат в този момент срещу възмездяване на труда им!- В тази ситуация всеки медицински специалист е крайно необходим със своите компетенции, опит и знания с цел запазване живота на хората!

– Нека всички бъдем солидарни! Да подходим с отговорност и подкрепа за медиците !!!

Животът на всеки един от нас е важен, нека си помогнем, нека бъдем Човеци!!!

Публикувано на

Още