МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Полезна информация

Финансиране на лечението

Диагностиката и лечението на пациентите в МБАЛ „Югозападна болница“ ООД се заплаща по следните начини:

Пациенти, които са задължително здравноосигурени:

Съгласно българското законодателство всички задължително здравноосигурени лица имат свободен достъп до нашата болница.

Пациентите не заплащат за лечебната дейност, която Националната здравноосигурителна каса покрива, освен потребителската такса за престой в болницата. Всички допълнителни услуги (напр. избор на лекар и/или екип за лечение, самостоятелна стая и удобства, медикаменти и консумативи, които не се заплащат от НЗОК), се заплащат от пациента по ценовата листа на болницата. Вие ще бъдете предупредени и Вашето съгласие ще бъде потърсено своевременно, ако се наложи доплащане.

Пациенти, които сами заплащат за лечението си:

Когато сте неосигурен или нямате направление за извършване на консултация, изследвания и лечение, Вие заплащате по ценоразписа на болницата. При приемане след първичния клиничен преглед Вие ще получите информация за приблизителната стойност на необходимото лечение чрез първична план-сметка.

При изписването Ви от болницата ще Ви се изготви подробна Сметка, където се включват всички направени разходи по вашето лечение. Заплащането на лечението става на Касата на болницата в работното й време, през останалото време в Приемен кабинет на болницата. При заплащането на сумата за лечението на пациента задължително се издава финансов документ- касова бележка, фактура.

Пациенти, които са допълнително здравноосигурени:

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД има договори с редица здравноосигурителни фондове. Съгласно тези споразумения Вашите разходи ще бъдат покрити от съответния здравен фонд, взависимост от покритието на Вашия здравноосигурителен пакет.

Доплащане за протези, имплатни и други консумативи:

Здравната каса заплаща за определен брой или определена сума от стойността на имплантите, протезите и други скъпоструващи консумативи, поради което е необходимо пациентът да доплаща за тях.

В МБАЛ „Югозападна болница“ ООД необходимост от заплащане или доплащане на имплатни и скъпоструващи консумативи има в следните случаи:

    1. За коронарни стентове – НЗОК заплаща не повече от четири стента в рамките на една календарна година. При поставяне на повече от 4 стента пациентът доплаща разликата на касата на болницата.

 

    1. За очни импланти (лещи) и вискосубстанцията- НЗОК не заплаща очна леща и вискосубстанция, поради което пациентът заплаща за тези имплатни цялата сума.

 

  1. Скъпоструващи консумативи при хирургични и ортопедични итнервенции, които не се покриват от НЗОК – Кръгов ушивател, Линеарен ушивател, Лапароскопски консумативи, Стерилни полиетиленови ръкави за глава на камерата, Консумативи и инструменти за фиксиращите процедури. Набавянето на необходимите консумативи е за сметка на пациентът.