МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Полезна информация

Прием в болницата

Приемът на пациенти в Болницата се осъществява в Приемен кабинет на Диагностично-консултативен блок в условията на спешен и планов прием.

Вие можете да бъдете приети за болнично лечение след консултация със специалист от Диагностично–консултативният ни блок по един от следните начини:

  1. Като задължително здравноосигурено лице с Направление №7 от личния Ви лекар или специалист. Постъпването за болнично лечение, независимо от това, че имате необходимото направление, става единствено и само по преценка на съответния специалист на Диагностично–консултативният блок на болницата.
  2. Ако не сте здравноосигурено лице или нямате необходимото направление – срещу заплащане по ценоразписа на болницата.
  3. Ако сте допълнително здравно осигурен, разходите Ви могат да бъдат покрити от Вашия здравен фонд- в зависимост от покритието на вашата застрахователна полица. На информационните табла в МБАЛ „Св. Врач“ ЕООД има информация за всички Здравноосигурителни фондове за допълнително здравно осигуряване, с които имаме сключени договори.
  4. При спешни състояния (пациенти, насочени от Центъра за спешна медицинска помощ или от Неотложен кабинет) след преценка на съответния специалист на ДКБ.

В МБАЛ „Св. Врач“ ЕООД е осигурена възможност за получаването на допълнителни услуги по време на лечението и престоя Ви – избор на лекуващ екип, лекар, оператор, анестезиолог,  избор на стая и допълнителни удобства и др. Информация за това може да получите от дежурната сестра в Приемен кабинет, лекуващия лекар и старшата сестра в отделението.