ПОКАНА

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННЕН СЕМИНАР ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЕПИЛЕПСИЯТА ПО ПРОЕКТ-„Трансгранични действия за правилното диагностициране и елиминиране на стигмата при епилепсията „-„ЕПИЛЕПТИЧЕН СПЕКТЪР- В2-1.3”

  „ДА ИЗВАДИМ ЕПИЛЕПСИЯТА

ОТ СЯНКА”

Екипът на проекта отправя покана към всички заинтересувани да вземат участие  в семинар, който ще се проведе на 28 Май  2012, от 18:00

В интерхотел Сандански Гр. Сандански

В малката конферентна зала

По време на семинара ще бъдат разяснени теми, предназначени да повишат осведомеността на общестово по проблемите на епилепсията

Лектор: проф. Д. Чавдаров

Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и национални средства на Република България и Република Гърция.

Публикувано на