ПОКАНА

На 10.07.2012г. от 10.00 ч. в Клуба на болницата, екипът на Ангиографска лаборатория към МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД организира за втори път СИМПОЗИУМ по Ендоваскуларно и медикаментозно лечение на периферно-съдови заболявания. Програмата на Симпозиума  включва Предаване на живо от Ангиографска лаборатория на следните процедури:

1. Реканализация на a. poplitea

2. Реканализация на a. femfris

3. Реканализация на на артерии под коляното

Екип от МБАЛ „СВ. Врач“ ЕООД: д-р Илия Тонев, д-р Борис Зехиров, доц.д-р Диана Смилкова

Участие ще вземат и: Деян Николов – представител на Биотроник за България и Пол Ронсън – представител на Биотроник за Източна Европа, мениджър продажби

 

Публикувано на