ПОКАНА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2007- 2013 ”

www. greece- bulgaria.eu

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЕПИЛЕПСИЯТА по проект- „Трансгранични действия за правилното диагностициране и елиминиране на стигмата при епилепсията„- „ЕПИЛЕПТИЧЕН СПЕКТЪР- В2-1.3”, Договор за субсидия  № В2-13.04

„ЕПИЛЕПСИЯТА-свещена и странна, но и лечима!!!”

 

Екипът на проекта към МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД отправя покана към всички заинтересовани да вземат участие  в семинар, който ще се проведе на 27 Юли  2012, от 18:30 /регистрация/, в Интерхотел Сандански, гр. Сандански в малката конферентна зала.

 По време на семинара ще бъдат разяснени теми, предназначени да повишат осведомеността на обществото по проблемите на епилепсията

 Лектор: проф. Д. Чавдаров

Проектът  и материалите по него са изработени с  финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и от национални средства на Република България и Република Гърция.

Публикувано на