МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Отделения в САНДАНСКИ

Хемодиализа

Отделението по хемодиализа към МБАЛ „Свети Врач” ЕООД Сандански е разкрито през м. Юли 1994 г. в специално за това проектирана и изградена база отговаряща на критериите и изскванията на Медицински стандарт Диализно лечение. Намира се в района на МБАЛ „Св.Врач” Сандански. През 2013 година чрез Оперативна програма „Регионално развитие„ 2007-2013 г., отделението е оборудвано със 7 нови хемодиализни апарата.

Обособени са два сектора клиничен и помощно административен. Клиничният сектор включва:

 • Зала за хемодиализно лечение с 8 поста;
 • Интензивна зала с 2 поста за интензивно лечение на болни в тежко общо състояние и с полиорганни нарушения;
 • Манипулационна с възможност за извършване на малко оперативни интервенции – катетеризация на венозни съдове;
 • Сестринска стая;
 • Помещение за подготока на водата;

Помощно административния сектор включва:

 • Кабинет на Началник отделение;
 • Лекарски кабинет;
 • Кабинет на ст.мед.сестра;
 • Сервизно техническо помещиние;
 • Помещение за прием на болните;
 • Помещение за разпределяне на храната;
 • Помещение за хигиенни материали;
 • Помещение за отпадни материали;
 • Помещение за нечисто бельо;
 • Складова база;
 • Тоалетни и бании за персонал и болни