МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Отделения в САНДАНСКИ

Операционни зали

Звено “Операционни зали” обхваща в структурата си 7 операционни зали оборудвани, съгласно изискванията на съответните медицински стандарти и намиращи се както следва:

  • зала за обща и коремна хирургия; зала за ортопедия и травматология; септична операционна и кабинет за преданестезиологична консултация – разположени в обособен сектор на втория етаж на основната сграда на болницата
  • родилна операционна и гинекологична операционна, разположени в АГ отделение на третия етаж в основната сграда
  • очна операционна разположена в Очно отделение на третия етаж на основната сграда на болницата
  • УНГ операционна, която от 2010 г. не функционира, поради закриване на УНГ сектор в болницата.