МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Отделения в САНДАНСКИ

Неврология

Неврологично отделение е с многогодишна история и традиции. То е водещ консултативен и терапевтичен център не само за гр.Сандански, но и за районите на общините Кресна, Струмяни и Петрич. Осигуряването на високоспециализирана стационарна и консултативна медицинска помощ на гражданите е основен приоритет на отделението. Принципите и правилата за добра медицинска практика са залегнали в дейността на Неврологично отделение с прилагането на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика.

Неврологично отделение е разположено на втория етаж в Блок ”Б” на болничния комплекс. Разполага с 20 легла като има възможност за разкриване на още 11 при нужда. В отделението има 2 стаи с 4 легла за интензивно лечение. Повечето от леглата са осигурени с кислородна инсталация, естествено и изкуствено осветление и достатъчен брой електрически контакти за включване на необходимите апарати. Голяма част от болничните легла са с променяща се конфигурация, подвижни и са достъпни от всички страни за диагностични и лечебни процедури. Във всички стаи има телевизори, а всеки 2 стаи са със самостоятелен санитарен възел.