МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Отделения в САНДАНСКИ

Микробиология

Медико-диагностичната лаборатория по Клинична микробиология е неразделна част от структурата на Консултативно-диагностичния блок на МБАЛ ”Свети Врач” ЕООД. Структурата съответства на изискванията по медицински стандарт за Микробиологична лаборатория от ІІ-ро ниво на компетентност.

Лабораторията е разположена на 3-ти етаж в сградата на бившата Общинска поликлиника на бул.Свобода № 1.

През 2008г. в помещенията на микробиологична лаборатория е извършен основен ремонт включващ: подмяна на подовата настилка и полагане на теракот; полагане на фаянсово покритие във всички помещения и боядисване на стени и тавани. При ремонта е изграден бокс с бактерицидна лампа за стерилни дейности.Обособен е лекарски кабинет. Извършена е подмяна на битовото и лабораторно обзавеждане.