МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Отделения в САНДАНСКИ

Кардиология

Кардиологично отделение в МБАЛ „Св. Врач” ЕООД е разкрито през месец май 2009г. Неговото разкриване е продиктувано от необходимостта от предоставяне на висококвалифицирана специализирана болнична медицинска помощ в областта на кардиологията на увеличаващия се брой болни със сърдечно – съдови заболявания.

Кардиологично отделение е разположено на първия етаж в блок А на болничния комплекс, заемащо площ 230 кв. м.

Кардиологично отделение работи с 23 разкрити легла, от които:

  • 6 интензивни, обособени в интензивен сектор
  • 2 легла към отделение по физиотерапия, рехабилитация и водолечение

Отделението по Кардиология се състои от:

  • диагностична структура – сектор за функционална диагностика на ССС с кабинет за ЕКГ
  • стационарна зона с 23 болнични легла
  • структура за инвазивни изследвания и лечение – Ангиографски сектор.

Всички болнични стаи в отделението са с централно кислородоподаване, обзаведени с необходимия мек и твърд инвентар, снабдени с телевизор, хладилник, шкаф за всеки болен и гардероб за дрехи. Към четири от болничните стаи има и самостоятелен санитарен възел- предверие и тоалетна, а за останалите по един санитарен възел на две стаи. В 4 от стаите има климатик.

Интензивния сектор на отделението включва три интензивни стаи едната, от които е под 24 часово наблюдение от пулт от съседната сестринска стая. Стаята е оборудвана с монитори за всеки болен, дефибрилатор, врменен пейсмейкър, перфузори, аспиратори, кислородна инсталация. Останалите интензивни стаи са снабдени с монитори за болните, перфузори, аспиратори, кислородна инсталация и сигнална система.

В Кардиологично отделение има изградена система за комбинирано звуково и светлинно повикване при потребност от спешен контакт на болния с персонала. Базата на системата е разположена на удобно място в коридора с добра видимост от сестрите и лекарите. Алармената система позволява при повикване сестрата да се отзове до 20 секунда, а лекаря до 2-рата минута.