Диагностично-консултативен блок

Приемно-консултативни кабинети