Диагностично-консултативен блок

Кабинет за съхранение на кръв и кръвни съставки