МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Анестезиология и интензивно лечение

Екип

Екипът от опитни Анестезиолози и Анестезиологични сестри осигурява денонощно специализирани по акошеро гинекологични, общо хирургични, травматични, ортопедични грижи по анестезиология и интензивно лечение – акушеро гинекологични грижи.

Лекарите покриват всички области на анестезиологията и интензивното лечение.

Д-р Мария БорисоваД-р Мария Борисова – началник ОАИЛ

Д-р Мария Борисова е завършила медицина през 1990г. в МА-гр.София. Придобива специалност по Анестезиология и реанимация през 1997г.

Започва работа като ординатор в Анестезиологичен сектор на Общинска болница Сандански през 1993г. От 29.06.2004г. е началник на САИЛ, който по-късно става ОАИЛ.

 

Допълнителни квалификационни курсове: Проблеми на обезболяването в АГ- 1995 г. Интензивно лечение при хронично болни – 1998 г. Нарушения на дихателната функция и тяхната корекция в условията на интензивно лечение -2003 г. Венозни средства за анестезия-2004 г. Особености на анестезията в неврохирургията и УНГ; Анестезиология и интензивно лечение в детска възраст -2005 г. Парентерално и интерално хранене- проложение н а компютърни методи- 2006 г.  Нарушения на дихателната функция и тяхната корекция в условията на интензивното лечение – 2008г. Борба с острата и хроничната болка-2009г. Интензивно лечение при критично болни – 2009г. Трудна интубация и ларингеална маска – 2010 г. Болестни състояния, имащи отношение към нервно- мускулното предаване. Лекарствени взаимодействия с релаксанти. Възможности за клинично мониториране дйствието на мускулните релаксанти и остатъчна релаксация – 2010 г. Грешки и усложнения в анестезиологията и интензивната медицина – 2010г. Особености в анестезиологията и интензивното лечение в сърдечно-съдовата хирургия – 2011г.


Д-р Йорданка ДаскаловаД-р Йорданка Даскалова – лекар -анестезиолог

Д-р Йорданка Даскалова завършва медицина през 1972г. в МИ -гр.Варна. Придобива специалност по анестезиология и реанимация през 1977г. в МА- София.

Започва работа като ординатор в Общинска болница Сандански през 1972г. В периода от месец април 1996г. до месец септември 1997г. изпълнява длъжността Директор на Общинска болница Сандански. След пенсионирането си през 2003г. продължава да работи като лекар- анестезиолог в МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД.


Д-р Иван ХаджиивановД-р Иван Хаджииванов – лекар

Д-р Иван Хаджииванов завършва медицина в края на 2010г. в МА- София. От началото на 2011г. започва работа като лекар в ОАИЛ на МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД.

 


Д-р Красимир Тунов – лекар-анестезиолог

д-р Красимир Тунов завършва медицина през 1983г., а специалност по Анестезиология и реанимация придобива през 1989г.

Д-р Тунов започва работа в Общинска болница Сандански през 1984г. като ординатор в Анестезиологичен сектор.  След придобиване на специалост работи като анестезиолог в Анестезиологичен сектор, като за периода от месец април 1996г. до месец септември 1997г. изпълнява длъжността Завеждащ Анестезиологичен сектор. Към момента продължава да изпълнява длъжността лекар- анестезиолог в МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД.

Допълнителни квалификационни курсове:Анестезия при лапароскопска хирургия -2006 Анестезиология и интензивно лечение в детска възраст -2003 г. Септични състояния – фундаментални проблеми при интензивното лечение – 2003г. Анестезиология при УНГ заболявания – 2004г.Д-р Йорданка Малинска – лекар

д-р Йорданка Малинска завършва медицина в края на 2011г. в МУ- гр.Плевен и от края на 2011г. започва работа като лекар в ОАИЛ на МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД.