МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Анестезиология и интензивно лечение

Дейност

В отделението по Анестезиология и интензивно лечение се използва модерна еднодневна анестезия и аналгезия, която позволява ефективна еднодневна хирургия. Използват се и висококачествени консумативи и медикаменти.

Лекарите извършват анестезии, преданестезиологични консултации, консултации във връзка с интензивно лечение и подготовка на пациентите, на които предстои операция, инвазивна и/или диагностични процедури под обща или регионална анестезия във всички болнични структури.

Лекарите провеждат интензивно лечение на пациенти в критично състояние и пациенти с интоксикация.

В ОАИЛ се лекуват всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции, незевисимо от характера.