МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Анестезиология и интензивно лечение

Апаратура

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура за анестезия, аналгезия /обезболяване/, изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние.

  • Анестезиологични апарати –възможност за апаратна вентилация на деца и възрастни, оборудвани с изпарители за използването на най-модерните и качествени инхалационни анестетици Севофлуран и Изофлуран.
  • Дихателни апарати за продължителна дихателна реанимация с няколко режима на работа.
  • Анестезиологични монитори – възможност за едновременно измерване на белодробни артериални и венозни налягания, анализ на ST-сегмента, пулсоксиметрия с плетизмограма, пълен газов мониторинг на инхалационните анестезии и кожна температура.
  • Перфузори – възможност за поддържане на минимум при постоянни интравенозни инфузии на вазоактивни и други лекарствени средства.
  • ТСА /таргетно контролирана анестезия/ – възможност за таргетна венозна анестезия с пропрофол.
  • Инфузионни помпи – възможност за поддържане на минимум при постоянни венозни инфузиина водно – електролитни и декстрозни разтвори, биопродукти.
  • Дефибрилатори –възможност за транскустанно пейсиране и синхронизирано дефибрилиране