МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Отделения в САНДАНСКИ

Анестезиология и интензивно лечение

Отделнието по Анестезиология и интензивно лечение има за цел да осигури 24ч. безотказна висококачествена специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и интензивно отделение.