Стопански сектор

Стерилизационна

Централната стерилизационна е обособено звено в рамките на АСБ. Основната задача на звеното е извършването на качествена и в срок стерилизация на инструментариум, консумативи и бельо нужни за работата на отделенията и звената в болницата.

Към звеното e изградено и допълнително помещение, оборудвано с отделен автоклав за обезвреждане на опасни болнични отпадъци, което започна да функционира от 2006г. след получаване на Разрешително за обеззаразяване на опасните болнични отпадъци от РИОСВ и РИОКОЗ.

Цялостната дейност на звеното се контролира от Главната сестра и Директор АСБ.