Стопански сектор

Складово стопанство

Складовото стопанство като част от АСБ на МБАЛ „Св. Врач“ ЕООД има за основна задача осигуряването на материални запаси, резервни части и др. за цялостната дейност на болницата.

С цел оптимизиране на дейността и отчетността на складовото стопанство са диференцирани следните складове:

  • Хранителен склад
  • Централен склад
  • Склад за строителни материали

Наличностите в така диференцираните складове се проверяват и контролират ежемесечно по отделни пера с цел не задържане на оборотни средства. Снабдяването на складовете става по предварително одобрена заявка от управителя на болницата.