Стопански сектор

Перилен комплекс

Перилния комплекс е обособено звено в Стопанския блок на МБАЛ „Св. Врач“ ЕООД и се състои от отговорник и перачки.

Основните задачи за Перилния комплекс са подобряването на качеството на изпиране и дезинфекция на болничното бельо и работното облекло на персонала и подобряването на условията на труд на служителите в пералнята.