Стопански сектор

Парова централа

Паровата централа подсигурява централно отопление за цялата болница. През 2011г. е оборудвана с нови котли с възможност за използване на два източника за отопление – на дизелово гориво и газ, отговарящи на изискванията на МОСВ за опазване на околната среда.