Стопански сектор

Болнична Кухня

Болничната кухня е обособено звено в рамките на АСБ, включваща – калкулант – диетолог, главен готвач, готвачи и работник кухня. Тя осигурява приготвянето и разпределението на храна за отделенията и дежурния персонал 3 пъти дневно. В болнична кухня се приготвя храна и за ЦСМП и Дневен център за деца с увреждания към община Сандански по договор. В кухнята се готви по …. диети Има възможност за поръчване на храна от пациентите срещу заплащане, по предварително изготвено меню.