МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА

Професионална грижа за вашето здраве

Отделения в САНДАНСКИ

Административно стопански блок

Блокът се състои от:

 1. Административен сектор
  • Фирмено счетоводство
  • Отдел ИСАПОМА
 2. Стопански сектор
  • Складово стопанство
  • Болнична Кухня
  • Автотранспорт
  • Перилен комплекс
  • Централна стерилизационна
  • Централна кислородна инсталация, инсталация за сгъстен въздух и райски газ
  • Парова централа
  • Болничен парк за отдих с богата растителност, с детска площадка, беседки

Цялостната дейност на блока се ръководи от Директор АСБ. Основна цел –подобряване качеството на обслужване на пациентите.