ОБЯВА

„МБАЛ „Свети Врач” ЕООД, обявява, че Публичният Търг с тайно наддаване/ с оценки на оферти/ за отдаване под наем на обект „ Барче” и открита площ към обект „ Барче” , оповестен на 27.04.2012 г. на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 19 от Наредбата за условията и реда, при които община Сандански упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества и Заповед № 05-75/ 23.02.2012 г. на Управителя на „ МБАЛ „Свети Врач” ЕООД е спрян поради обжалване на Заповед № 05-127/ 26.03.2012 г. за определяне на Наемател по реда на Административно- процесуалния кодекс.
Допълнителна информация можете да получите от Валентина Глинджурска, юрисконсулт, тел. 0746/ 34342.

Публикувано на