ОБЯВА

На основание чл.17 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и заповед № 19-4/26.07.2022г. на МЗ за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата в МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД Сандански


О Б Я В Я В А М

Места за държавна поръчка за практическо обучение на магистри – лекари, както следва:

ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ – 1 място

ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ХИРУРГИЯ – 1 място

Желаещите да кандидатстват за горепосочените места, следва да представят в деловодството на болницата документи, както следва:

  1. Заявление по образец
  2. Диплома за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие за магистри – лекари
  3. Автобиография
  4. Мотивационно писмо

Документи ще се приемат в срок до 10.09.2022г.
Приемът на специализанти ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите, от комисия определена от Управителя.

Кандидатите ще бъдат уведомени за датата и мястото на събеседването.

Лекари работещи на трудов договор в болницата и не зачислени за специализация при кандидатстване ще бъдат с предимство.

Управител, д-р Илия Тонев

Публикувано на

Още

На основание чл.17 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, и заповед № 19-4/26.07.2022г. на МЗ за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата в МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД Сандански О Б Я В Я В А М Места за държавна поръчка за практическо обучение на магистри – лекари, както следва: - ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ - 1 място - ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ХИРУРГИЯ - 1 място Желаещите да кандидатстват за горепосочените места, следва да представят в деловодството на болницата документи, както следва: - Заявление по образец - Диплома за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие за магистри – лекари - Автобиография - Мотивационно писмо Документи ще се приемат в срок до 10.09.2022г.. Приема на специализанти ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите, от комисия определена от Управителя. Кандидатите ще бъдат уведомени за датата и мястото на събеседването. Лекари работещи на трудов договор в болницата и не зачислени за специализация при кандидатстване ще бъдат с предимство.