Адрес

гр. Сандански
Паркова Зона


Приемен кабинет
0746/30 608

Мобилен
0887 652 208

Деловодство
07415 9997

Факс
07420 1047

Email
mbal_st_vrach@abv.bg

sveti_vrach@
mbalsandanski.com

Контакти

Телефонен указател

Ръководство

Управител 074 201 016
Директор АСБ 0889917739
Директор Стационар 0887655686
Директор ДКБ 0887562117
Главна сестра 0885218307

Административно Стопански Блок

ИСАПОМА

Началник отдел 074201016;
0889191959
Юрисконсулт 0889010113
Личен Състав 074201015;
0885384771
Деловодство и Архив 074159997;
0885612638

Счетоводство

Главен счетоводител 0885575727
Счетоводство 074201015;
0885384771
Каса 074201015;
0885384771

Стопански блок

Домакин 0889080814
Кухня 0887067181
Шофьори 0885218299
Шофьори 0885218300

Аптека

Телефон 0887464640

Диагностично консултативен блок

Приемен кабинет 0746/30608;
0887652208

Клинична лаборатория

Манипулационна 0885218298

Рентген

Регистратура 074203000

Стационар

Кардиология

Началник отделение 0886366046
Мед. секретар 0885218290; 07420 1061 факс
Манипулационна 0885218290

Вътрешно отделение

Манипулационна 0885218291

Хирургия

Манипулационна 0885218294

Травматология

Манипулационна 0885218293

ОАИЛ

Манипулационна 074409000
Операционен блок 0885218306

АГО

Манипулационна 0885218309

Неврология

Манипулационна 0885218292

Детско отделение

Манипулационна 0885218297

Очно отделение

Манипулационна 0885414146

Хемодиализа

Манипулационна 0885282839; 07415 9947 факс