Югозападна болница

Структура

МБАЛ „Св. Врач“ ЕООД е многопрофилна болница за активно лечение с териториален обхват на дейността – населението и гостите на общините Сандански, Петрич, Струмяни и Кресна, разположени в югозападната част на България, на юг от Кресненското дефиле до Беласица и югозападните склонове на Пирин планина.

Многопрофилна Болница за активно лечение “Свети врач” ЕООД се състои от четири функционално обособени структурни блока:

Диагностично-консултативен блок

Диагностично-консултативния блок се състои от:

I. Приемно-консултативни кабинети

 1. Терапевтичен
 2. Неврологичен
 3. Педиатричен
 4. Кардиологичен
 5. Хирургичен
 6. Офталмологичен
 7. Гинекологичен
 8. Ортопедо-травматологичен
 9. Кабинет за наблюдение на болни в преддиализен стадий
 10. Кабинет за съхранение и разпределение на кръв и кръвни продукти

II. Лаборатории

 1. Клинична лаборатория
 2. Микробиологична лаборатория

III. Отделения без легла

 1. Образна диагностика (Рентген)
 2. Клинична патология

Стационар

Стационарът включва:

I. Терапевтичен блок

 1. Кардиологично отделение
 2. Вътрешно Отделение
 3. Неврологично отделение

II. Хирургично отделение

III. Очно отделение

IV. Ортопедо-травматологично отделение

V. Акушеро-гинекологично отделение

VI. Детско отделение

VII. ОАИЛ

VIII. Отделение за физиотерапия, рехабилитация и водолечение

IX. Отделение по хемодиализа с 10 поста за Хемодиализа

Звено “Операционни зали”, което разполага със 7 операционни зали, Кабинет за преданестезиологична консултация, оборудване и инструментариум, за различните отделения с хирургичен профил.

Административно-стопански блок

Административно-стопанския блок се състои от:

 1. Фирмено и административно ръководство
 2. Фирмено счетоводство, ТРЗ и каса
 3. Отдел “Информационно-статистическо, Административно-правно обслужване, Маркетинг и Анализ”
 4. Перилен комплекс
 5. Болнична кухня
 6. Парова централа
 7. Складово стопанство
 8. Автотранспорт
 9. Стерилизационна

Болнична аптека

Болничната аптека е обособена структура в рамките на АСБ за снабдяване на болничните отделения и др. звена с необходимите медикаменти и консумативи.

Учебен отдел

 1. Звено за практическо обучение на студенти по професионално направление „Здравни грижи” по специалностите: медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и медицински лаборант
 2. Звено за следдипломно обучение на лекари-магистри за придобиване на специалност по Кардиология, Образна диагностика и Хирургия
 3. Звено за административно обслужване